Tilbake til forsiden

ProUnderlag

ProUnderlag er et komplett sortiment med underlagsprodukter til gulv. Sortimentets bredde består av produkter med ulike tekniske verdier og egenskaper for å imøtekomme ethvert bruksbehov.

Bruksområde: ProUnderlag er et komplett sortiment med underlagsprodukter til gulv.

Det heter seg at "underlagsmateriale" skal benyttes under parkett og laminat. Underlagsmaterialet skal bidra til at gulvet ligger stødig for å bevare låsemekanismens egenskaper, tåle støt fra fallende gjenstander, samt at gulvet blir mer komfortabelt å gå på. Underlaget skal jevne ut små eventuelle ujevnheter i undergulvet slik at gulvet ikke lager bro over ujevnhetene. Materialet som anvendes skal heller ikke være for mykt, da det kan være til skade for gulvets låsemekanisme. I tillegg stiller man som kunde kanskje krav til kompatibilitet med gulvvarme, akustikk- eller trinnlydsegenskaper.

Datablad
Brosjyre side A
Brosjyre side b
ProFag - Underlag tabell

Riktig underlag er avgjørende for gulvets holdbarhet over tid!

Trykkfasthet

Denne egenskapen skal forhindre at underlagsmaterialet synker sammen under belastning fra møbler og andre vekter som gulvet utsettes for. Desto høyere «Trykkfasthet», desto tyngre innredning kan gulvet bli utsatt for.

Romlydsdemping

Denne egenskapen skal sørge for å redusere lyd reflektert fra gulv og undergulv til rommet du er i. Stor/høy verdi av «Romlydsdemping» gir bedre akustikk i rommet.

Utjevningsevne

Denne egenskapen gjør at man kan installere et flytende gulv på et til dels ujevnt undergulv. Stor/høy verdi av «Utjevningsevne» tillater noe større ujevnheter i undergulvet. Det henvises til gulvleverandøren sine krav/spesifikasjoner for hvor store ujevnheter gulvet kan installeres på.

Mellom gulvvarme og gulv

Denne egenskapen sørger for at eventuell gulvvarme slipper gjennom gulvet. Har denne egenskapen en liten/lav verdi er underlagsmaterialet godt egnet mellom gulvvarme og gulv.

Holdbarhet over tid

Denne egenskapen sørger for at underlagsmaterialet støtter opp om gulvet når det trafikkeres og at underlagsmaterialet ikke synker sammen over tid. Stor/høy verdi av «Holdbarhet over tid», desto tyngre trafikk og innredning kan gulvet tåle

Isolasjonsevne

Denne egenskapen isolerer gulvet og bidrar til at gulvet ikke blir kaldt. Stor/høy verdi av denne egenskapen tilsier god isolasjonsevne.

Diffusjonstetthet

Denne egenskapen hindrer restfuktighet fra betongbaserte undergulv i å nå baksiden av trebaserte gulv (laminat- og parkettgulv). Denne verdien må overstige 75 SD/m for å godkjennes som fuktsperre.

Trinnlydsdemping

Denne egenskapen skal sørge for å redusere lyd i form av tramp og støy mellom etasjene. For å redusere trinnlyden mellom etasjene må «Trinnlydsdempingen» ha stor/høy verdi.

ProØkonomi

Underlagsmateriale til parkett- og laminatgulv.

ProØkonomi egner seg installert på trebaserte undergulv i hjemlige miljø med lite trafikk og belastning. Produktet har god reduksjon av trinnlyd mellom etasjer, samt en høy utjevningsevne.

Produktnummer:

104034

Nobb nummer:

Dimensjoner:

Tykkelse:

2,0 mm

Lengde:

15 m

Bredde:

1,0 m

15 m²

ProØkonomi med fuktsperre

Underlagsmateriale til parkett- og laminatgulv.

ProØkonomi egner seg installert på trebaserte undergulv i hjemlige miljø med lite trafikk og belastning. Produktet har god reduksjon av trinnlyd mellom etasjer, samt en høy utjevningsevne.

Produktnummer:

104035

Nobb nummer:

Dimensjoner:

Tykkelse:

2,0 mm

Lengde:

15 m

Bredde:

1,0 m

15 m²

ProLVT Standard

ProLVT er et høykvalitets polyolefinfoam produkt til bruk for Click Vinyl (LVT).

ProLVT et spesial produkt for Click Vinyl som egner seg installert i hjemlige miljø med høy trafikk og stor belastning. Produktet egner seg for både tre- og betongbaserte undergulv. ProLVT reduserer romlyden betraktelig og bidrar til en god akustikk i rommet.

Produktnummer:

104063

Nobb nummer:

Dimensjoner:

Tykkelse:

1,0 mm

Lengde:

15 m

Bredde:

1,0 m

15 m²

ProLVT Super

Click Vinyl (LVT). ProLVT er et høykvalitetsprodukt av extrudert PE.

ProLVT Super egner seg installert på trebaserte undergulv og betongbaserte undergulv i
hjemlige miljø med høy trafikk og tung last (møblering). For Click Vinyl (LVT)
er underlagsmaterialet svært viktig for trinnlydsdempingen mellom etasjene.

ProLVT Super tilfredsstiller de tekniske kravene for underlagsmateriale satt av MMFA (Multilayer
Modular Flooring Assosiation).

Produktnummer:

104062

Nobb nummer:

52167965

Dimensjoner:

Tykkelse:

1,5 mm

Lengde:

15,0 m

Bredde:

1,0 m

15,0 m²

ProPlate 30S, 6mm

ProPlate 30S er en isolasjonsplate i XPS (ekstrudert polystyren).

ProPlate 30S egner seg på installert på tre- og betongbaserte undergulv (+ 0,2 mm fuktsperre) i hjemlige og offentlige miljø med høy trafikk og svært tung last (møblering). ProPlate 30S har svært god isolasjonsevne mot kald grunn.

ProPlate 30S tilfredsstiller de tekniske kravene i henhold til TS 16 354 utviklet av EPLF (European Producers of Laminate fl ooring).

Produktnummer:

104055

Nobb nummer:

45094980

Dimensjoner:

Tykkelse:

6,0 mm

Lengde:

1,2 m

Bredde:

0,5 m

6,0 m²

10 stk i en pakke

ProPlate, 3mm

ProPlate 3mm er en isolasjonsplate i XPS (ekstrudert polystyren).

ProPlate 3mm egner seg på installert på tre- og betongbaserte undergulv (+ 0,2 mm fuktsperre) i hjemlige og offentlige miljø med høy trafikk og tung last (møblering).

ProPlate 3mm tilfredsstiller de tekniske kravene i henhold til TS 16 354 utviklet av EPLF (European Producers of Laminate fl ooring).

Produktnummer:

104052

Nobb nummer:

40642886

Dimensjoner:

Tykkelse:

3,0 mm

Lengde:

1,2 m

Bredde:

0,5 m

6,0 m²

10 stk i en pakke

ProSuper med fuktsperre

ProSuper med fuktsperre er et høykvalitetsprodukt av XPE for laminatgulv og parkett.

ProSuper med fuktsperre egner seg installert på betongbaserte undergulv i hjemlige og
offentlige miljø med normal til høy trafikk og last (møblering).
ProSuper med fuktsperre er godt egnet til installasjon over gulvvarme, har meget god
utjevningsevne og spesielt god romlydsdemping.

ProSuper med fuktsperre tilfredsstiller de tekniske kravene i henhold til TS 16 354 utviklet
av EPLF (European Producers of Laminate flooring).

Obs: Gulvunderlaget skal monteres med fuktsperren vendt opp og inn i rommet.  (prosmart,prosmart P2P, profolie)

Produktnummer:

104061

Nobb nummer:

52167954

Dimensjoner:

Tykkelse:

2,0 mm

Lengde:

15,0 m

Bredde:

1,0 m

15,0 m²

ProSuper

ProSuper er et høykvalitetsprodukt av XPE for laminatgulv og parkett.

ProSuper egner seg installert på trebaserte undergulv i hjemlige og offentlige miljø med normal til høy trafikk og last (møblering). ProSuper har meget god utjevningsevne og spesielt god romlydsdemping.

ProSuper tilfredsstiller de tekniske kravene i henhold til TS 16 354 utviklet av EPLF (European Producers of Laminate fl ooring).

Produktnummer:

104060

Nobb nummer:

52167946

Dimensjoner:

Tykkelse:

2,0 mm

Lengde:

14,71 m

Bredde:

1,03 m

15,0 m²

ProStandard med fuktsperre

ProStandard med fuktsperre er et produkt av XPS for laminatgulv og parkett.

ProStandard med fuktsperre egner seg installert på betongbaserte undergulv i hjemlige
og offentlige miljø med normal til høy trafikk og last (møblering).

ProStandard tilfredsstiller de tekniske kravene i henhold til TS 16 354 utviklet av EPLF
(European Producers of Laminate fl ooring).

Obs: Gulvunderlaget skal monteres med fuktsperren vendt opp og inn i rommet.  (prosmart,prosmart P2P, profolie)

Produktnummer:

104051

Nobb nummer:

53057900

Dimensjoner:

Tykkelse:

2,2 mm

Lengde:

12,7 m

Bredde:

1,18 m

15,0 m²

ProStandard

ProStandard er et produkt av XPS for laminatgulv og parkett. Dette produktet er svært enkelt å installere da det kommer foldet og ikke på rull.

ProStandard egner seg installert på trebaserte undergulv i hjemlige og offentlige miljø med normal til høy trafikk og last (møblering).

ProStandard tilfredsstiller de tekniske kravene i henhold til TS 16 354 utviklet av EPLF (European Producers of Laminate fl ooring).

Produktnummer:

104049

Nobb nummer:

53059542

Dimensjoner:

Tykkelse:

2,2 mm

Lengde:

12,7 m

Bredde:

1,18 m

15,0 m²

ProFag - Facebook
ProFag - logo

PROFAG NORGE AS
Org.Nr.: 813 989 182
Adresse: Ferjestedsveien 1
1606 Fredrikstad